استخدام آنلاین

نام و نام خانوادگی(الزامی)

وضعیت تاهل(الزامی)

جنسیت(الزامی)

میزان تحصیلات(الزامی)

رشته تحصیلی(الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

تلفن منزل(الزامی)

آدرس منزل(الزامی)

مشخصات همسر، فرزندان و افراد تحت تکلف (الزامی)

شغل پدر و ميزان تحصيلات پدر (الزامی)

جمعاً چند برادر وخواهر هستيد (الزامی)

وضعيت نظام وظيفه در صورتيكه پاسخ معافيت يا موارد دیگری مي باشد چگونگي آن را ذكر كنيد

سابقه کار قبلی(الزامی)

نام محل کار سابق و نام مدیریت

تلفن محل کار سابق

مسئولیت کار سابق

تاریخ شروع کار سابق


تاریخ پایان کار سابق


علت ترک کار سابق

سابقه بیمه (الزامی)

مدت بیمه

طبق قانون کار/ کارمزدی / پیمانی / تصمیم گیری به عهده کارفرما و یا مبلغ پیشنهادی خود.

پیشنهاد حقوق (الزامی)

ساعت کاری پیشنهادی (الزامی)

رشته های شغلی که تخصص شماست (الزامی)

نام دوره های آموزشی و تخصصی که گذرانده اید (مدت/ محل آموزش/ عنوان گواهینامه)

با چه زباني آشنايي داريد (الزامی) (آشنايي: كم / متوسط / زياد)

به چه نوع نرم افزارهایی آشنایی دارید (الزامی)

کدام یک از این نرم افزارها تسلط دارید (الزامی)

سه نفر را که با شما نسبتی نداشته باشند و بتوانند اطلاعات کاملی در مورد اخلاق و کاردانی شما ارائه کنند معرفی نمائید


نام و نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت(الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

تلفن منزل(الزامی)

(الزامی)شغل

نام و نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت(الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

تلفن منزل(الزامی)

(الزامی)شغل

نام و نام خانوادگی(الزامی)

جنسیت(الزامی)

تلفن همراه(الزامی)

تلفن منزل(الزامی)

(الزامی)شغل

آيا به بيماري خاصي كه نياز به مراقبتهاي ويژه محيطي يا دارويي داشته باشد مبتلا هستيد(الزامی)

نام بيماري

نام دارو ها

آيا سابقه محكوميت كيفري داريد(الزامی)

آيا درصورت لزوم مي توانيد تضمين معتبر وقابل قبول ارائه نمائيد (الزامی)

آيا دخانيات استعمال مي نمائيد (الزامی)

چند نوبت در روز

از چه طريقي براي همكاري به آتلیه مراجعه نموده ايد (الزامی)

چه دغدغه ها و مسئولیتهایی همزمان در خانواده یا خارج از آتلیه دارید (الزامی)

سایر اطلاعاتی که فکر می کنید در استخدام شما موثر باشد ذکر نمایید

به چه ورزشهایی علاقمندید و تا چه حد در آنها مهارت دارید

اگر به هر دلیل کارفرما در پرداخت حقوق به مدت یک ماه تاخیر داشته باشد ، چه عکس العملی خواهید داشت (الزامی)

آیا فامیل وبستگانی در آتلیه دارید (الزامی)

فامیل ها را نام ببرید

ایمیل شما(الزامی)

هنوز دیدگاهی فرستاده نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید